با سرویس کارانِ کپی بازار آشنا شوید

رزومه همکاران کپی بازار

جهت مشاهده رزومه کامل همکاران ما، کلیک کنید

پارسا آزاد

تعمیرات تخصصی و سرویس دستگاه های کپی زیراکس

نیما علی زاده

تعمیرات تخصصی دولوپر دستگاه های کپی قدیمی و جدید

سعید اکبری

تعمیرات تخصصی دستگاه های چاپ سنگین و ریسوگراف

احمد حسینی

سرویس دستگاه های کپی زیراکس و کونیکا مینولتا

پارسا آزاد

تعمیرات تخصصی و سرویس دستگاه های کپی زیراکس

نیما علی زاده

تعمیرات تخصصی دولوپر دستگاه های کپی قدیمی و جدید

سعید اکبری

تعمیرات تخصصی دستگاه های چاپ سنگین و ریسوگراف

احمد حسینی

سرویس دستگاه های کپی زیراکس و کونیکا مینولتا

همکاران دارای علامت تیک سبز، به معنای تایید شدن توسط کپی بازار هستند.

جهت مشاهده نحوه گرفتن تیک سبز، کلیک کنید.